Očkovanie. Ako, prečo?

Význam očkovania

Individuálny:

Spočíva v ochrane konkrétneho človeka tým, že vakcinácia navodí komplexnú imunologickú ochranu proti pôvodcom ochorenia, voči ktorým sa očkuje. Individuálna imunita teda chráni konkrétneho jedinca pred prenosnými ochoreniami vyvolanými vírusmi alebo baktériami.

Verejno-zdravotný:

Znamená, že na základe vysokej preočkovanosti osôb sa vytvorí tzv. kolektívna imunita. Tým sa zamedzí šíreniu pôvodcov ochorení v populácii. Ide teda o stav odolnosti populácie, ktorá bráni šíreniu infekcie. V optimálnom prípade dôjde až ku vymiznutiu ochorenia v určitom regióne, dokonca na celom svete, čo sa napríklad podarilo v prípade pravých kiahní. Úroveň preočkovanosti pre vznik kolektívnej imunity sa u jednotlivých ochorení mierne líši, závisí totiž aj od nákazlivosti daného ochorenia, veku, hustoty obyvateľstva. Napríklad pri osýpkach platí, že deti sú pred nimi chránené vtedy, ak bude preočkovaných viac ako 95 % z nich. Pri detskej obrne a záškrte je to 85 % atď.

Kolektívna imunita:

Výskyt väčšiny chorôb, ktorým sa dá s pomocou očkovania zabrániť, je v súčasnosti blízko historického minima. Mnohé infekčné ochorenia sa nedokážu šíriť vtedy, ak je dostatočná časť populácie zaočkovaná. Napríklad pri osýpkach funguje tzv. kolektívna imunita vtedy, keď je zaočkovaných 19 z 20 ľudí. Kolektívna imunita je obzvlášť dôležitá pre ľudí, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu byť očkovaní – pred prípadným ochorením ich chráni iba zaočkovanosť ľudí v ich okolí.

Vakcinačná diera:

Znamená, že v určitom regióne klesne percento zaočkovanosti potrebné pre vznik kolektívnej imunity. Vzniká skupina ľudí, ktorí voči infekčnému ochoreniu nie sú chránení a ak sa objaví infikovaný človek, dokáže vyvolať miestnu epidémiu.

Obsah tejto internetovej stránky je vo vlastníctve a pod kontrolou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Technické riešenie internetovej stránky podporila spoločnosť sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.