Očkovanie. Ako, prečo?

Vakcíny perorálne (prehltnutím) a injekčné (do svalu)

Perorálne:

  Znamená podávané do úst, teda do tráviaceho ústrojenstva,  čiže ide o vakcináciu prehltnutím roztoku očkovacej látky. Takýchto očkovaní nie je veľa – z povinných detských očkovaní sa ešte pred pár rokmi očkovalo živou vakcínou proti detskej obrne,  z odporúčaných očkovaní ide o očkovanie proti rotavírusom a v rámci očkovania do zahraničia sa ústami podáva vakcína proti cholere, vo svete aj proti  brušnému týfusu (u nás sa proti týfusu očkuje injekčne).        

Injekčné:

Tu ide o vpravenie očkovacej látky do svalu.  U malých detí sa využíva veľká svalová hmota štvorhlavého stehenného svalu. Vo chvíli, keď dieťa začína chodiť, je lepšie využiť deltový sval, ktorý sa nachádza v hornej časti paže. Odtiaľto sa účinná látka dostáva do lymfatických uzlín v podpaží s veľmi dobrou imunitnou odpoveďou. Očkuje sa však aj do kože. Týmto spôsobom sa vo svete podáva napríklad vakcína proti tuberkulóze alebo besnote. Hoci sa to nezdá, koža má veľmi dobrý imunitný systém. V niektorých prípadoch sa vakcíny podávajú pod kožu. Podkožne sa môže podávať napríklad vakcína proti žltej zimnici.

Kombinované vakcíny sa používajú už viac ako päťdesiat rokov, medzi ich hlavné prednosti patria potreba iba jedného vpichu, nižšie náklady v porovnaní so sumou za každú jednotlivú vakcínu, šetrenie času (stačí jedna návšteva u lekára) a zabezpečenie včasnosti očkovania.

Obsah tejto internetovej stránky je vo vlastníctve a pod kontrolou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Technické riešenie internetovej stránky podporila spoločnosť sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.