Ochorenia a vakcíny

Žltá zimnica

Charakteristika ochorenia:

Žltá zimnica je vírusové krvácavé infekčné horúčkovité ochorenie, ktoré prenášajú moskyty. Každý rok sa vyskytne 200-tisíc prípadov žltej zimnice, pričom 30-tisíc je smrteľných. Ochorenie je navyše hrozbou pre viac ako tri milióny cestovateľov, ktorí každoročne navštevujú regióny s výskytom žltej zimnice.

Príznaky:

Inkubačná doba trvá jeden týždeň a po nej nasledujú typické symptómy ako horúčka, bolesti svalov, bolesti hlavy pripomínajúce chrípku, horúčku dengue alebo maláriu. V najzávažnejších formách ochorenia sa vyskytne po troch dňoch prechodné zlepšenie, po ktorom nasleduje krvácavý syndróm v podobe vracania čienej krvi, žltačka a zlyhanie obličiek. Výsledok je fatálny pre 20 až 50 % prípadov. Liečiteľné formy ochorenia vedú ku vytvoreniu dlhodobej imunity. Špecifická antivírusová liečba nejestvuje.

Epidemiológia:

WHO odhaduje výskyt žltej zimnice na 200-tisíc prípadov každoročne, pričom 30-tisíc pacientov zomrie. Napriek vakcinačným kampaniam ostáva žltá zimnica závažným problémom v tropických regiónoch Afriky a Južnej Ameriky. V krajinách s rizikom výskytu žltej zimnice sa odporúča vakcinácia na prevenciu a boj s touto nákazou.

Očkovanie:

Očkovanie proti žltej zimnici je dnes podľa medzinárodného zdravotného poriadku povinné očkovanie cestovateľov. Očkovaciu látku predstavuje živá vakcína. Z neočkovaných cestovateľov pri manifestnom priebehu infekcie zomiera celá polovica. Očkovanie je povinné pre všetkých ľudí prichádzajúcich z regiónov výskytu žltej zimnice. V súčasnosti existuje v Afrike 33 a v Južnej Amerike deväť oblastí, kde sa vyskytuje táto infekcia. Očkuje sa jednou dávkou najmenej desať dní pred vstupom do endemickej oblasti.  Očkovanie sa musí zaznamenať v špeciálnom medzinárodnom (žltom) očkovacom preukaze. Nedávno sa potvrdilo, že imunita navodená vakcínou proti  žltej zimnici by mala byť po jednej dávke doživotná. Vystavený certifikát o očkovaní proti žltej zimnici nadobúda platnosť 10 dní po očkovaní a platí celoživotne!

Obsah tejto internetovej stránky je vo vlastníctve a pod kontrolou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Technické riešenie internetovej stránky podporila spoločnosť sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.