Ochorenia a vakcíny

Záškrt

Charakteristika ochorenia:

Je to bakteriálne ochorenie spôsobené baktériou Corynebacterium diphtheriae. Pred zavedením rutinného očkovania toto ochorenie patrilo medzi najčastejšie príčiny detskej úmrtnosti.

Príznaky:

Po uplynutí inkubačnej doby, ktorá trvá od jedného do piatich dní. Klincké príznaky spôsobuje produkt tejto baktérie, čo je vysoko účinný toxín. Toto ochorenie vedie ku obštrukcii dýchacích ciest a často ku smrti udusením. Komplikáciami sú zlyhanie srdca (toxický zápal vedie ku poškodeniu svalových vlákien srdca) a neurologické príznaky (rozpad periférnych nervových vlákien).

Epidemiológia:

Jediným prirodzeným rezervoárom Corynebacterium diphtheriae je človek. K prenosu dochádza kvapôčkovou nákazou a blízkym fyzickým kontaktom. Pred zavedením očkovania v 80. rokoch sa každoročne očakával výskyt približne milióna prípadov záškrtu v rozvojových krajinách východnej Európy.

Očkovanie:

Záškrt sa ešte stále v mnohých krajinách vyskytuje a počas 90. rokov sa ho podarilo vytlačiť z východnej Európy. Účinná látka vakcíny sa vyrába z toxoidu, neškodnej formy toxínu, ktorý baktéria záškrtu produkuje. Vakcína proti záškrtu sa u nás očkuje v rámci hexavakcíny obsahujúcej kombináciu záškrt, tetanus, čierny kašeľ, hepatitída B, hemofilové infekcie, detská obrna v rámci povinného očkovania detí (tri dávky do prvého roka života). Účinnosť vakcíny s vekom klesá. Preto je povinné preočkovanie proti záškrtu a tetanu v 15-ročných cykloch.

Obsah tejto internetovej stránky je vo vlastníctve a pod kontrolou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Technické riešenie internetovej stránky podporila spoločnosť sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.