Ochorenia a vakcíny

Tuberkulóza (TBC)

Charakteristika ochorenia:

Tuberkulóza, ľudovo nazývaná suchoty, je infekčné bakteriálne ochorenie, ktoré spôsobuje baktéria Mycobacterium tuberculosis. Je to celosvetovo druhá najčastejšia príčina smrti na infekčné ochorenia po syndróme imunitnej nedostatočnosti (AIDS). V roku 2011 ochorelo na tuberkulózu 8,7 miliónov ľudí a 1,4 milióna pre toto ochorenie zomrelo.

Príznaky:

Infekcia sa do organizmu dostane obyčajne vzdušnou cestou prostredníctvom kvapôčkovej infekcie a rozmnožuje sa v pľúcnych mechúrikoch. Keď už tento vývoj imunitný systém nedokáže držať pod kontrolou, rozvinie sa aktívne ochorenie. Najčastejšou formou aktívnej tuberkulózy je pľúcna forma, ktorej príznaky sú chronický kašeľ, mierna teplota, nočné potenie, nechuť do jedla, strata hmotnosti, únava. Najzávažnejšími formami ochorenia je difúzne postihnutie pľúc, sleziny, pečene a kostnej drene a meningeálna tuberkulóza (postihuje mozgové blany). Liečba znamená podávanie antituberkulotík po mnoho mesiacov.

Epidemiológia:

Odhaduje sa, že baktériou tuberkulózy je nakazených tretina obyvateľov planéty, ale táto infekcia ostáva latentná, čiže nijako sa neprejavuje. Spomedzi spomenutej tretiny u 10 % jestvuje riziko rozvoja aktívnej formy ochorenia.

Očkovanie:

Vakcína proti tuberkulóze sa podáva v mnohých krajinách po narodení, resp. v detstve, pred začiatkom školskej dochádzky. Táto vakcína nie je prevenciou reaktivácie latentných foriem a nemá vplyv na prenos ochorenia, ale má veľký význam v prevencii najzávažnejších foriem ochorenia (napr. tuberkulózy mozgových blán v detstve). Na Slovensku bolo povinné očkovanie novorodencov ku 1. januáru 2012 zrušené a už patrí medzi očkovania na vlastnú žiadosť.

Obsah tejto internetovej stránky je vo vlastníctve a pod kontrolou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Technické riešenie internetovej stránky podporila spoločnosť sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.