Ochorenia a vakcíny

Tetanus

Charakteristika ochorenia:

Tetanus je často smrteľné infekčné ochorenie, ktoré spôsobuje baktéria Clostridium tetani bežne sa nachádzajúca v pôde alebo špine. V rozvojových krajinách ide o devastujúce ochorenie, ktoré sa však zatiaľ nevytratilo ani z priemyselne vyspelých štátov.

Príznaky:

Baktéria sa do organizmus dostane cez rany, otvorené zlomeniny, chronické vredy alebo ako následok medicínskych zásahov vykonaných v nehygienických podmienkach. Ochorenie vyvoláva neurotoxín, ktorý preniká pozdĺž nervov, lymfatickými a krvnými cestami z miesta poranenia do centrálnej nervovej sústavy. Po inkubačnej dobe trvajúcej od štyroch do 21 dní sa tetanus prejavuje ako generalizované spastické ochorenie, čiže kŕčmi a stratou koordinácie svalových pohybov. Charakteristický je tzv. trizmus, čo je kŕč žuvacieho svalstva (chorý nemôže otvoriť ústa), nasledujú kŕče mimických svalov, ktoré sťahujú tvár do bolestivého úškľabku (tzv. sardonický úsmev), stuhnutie šijového svalsva a svalstva chrbtice. Smrť nastáva udusením z dôvodu kŕča dýchacích svalov.

Epidemiológia:

Baktéria spôsobujúca tetanus sa vyskytuje v pôde v podobe odolných spór. Tento rezervoár nie je možné eliminovať, ale očkovanie je veľmi efektívnou zbraňou v prevencii tohto ochorenia. V roku 2002 sa tetanus odhadom podieľal na 200-tisíc úmrtiach na celom svete, pričom 180-tisíc spôsobil novorodenecký tetanus.

Očkovanie:

Vakcína proti tetanu sa u nás očkuje v rámci hexavakcíny obsahujúcej kombináciu záškrt, tetanus, čierny kašeľ, hepatitída B, hemofilové infekcie, detská obrna v rámci povinného očkovania detí. Očkovacia látka je vyrobená z toxínu, ktorý vylučuje baktéria tetanu, tento zneškodnený toxín sa nazýva toxoid. Preočkovanie proti tetanu sa odporúča v 15-ročných cykloch.

Obsah tejto internetovej stránky je vo vlastníctve a pod kontrolou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Technické riešenie internetovej stránky podporila spoločnosť sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.