Ochorenia a vakcíny

Rotavírusové infekcie

Charakteristika ochorenia:

Rotavírusova infekcia je jedna z najčastejších príčin hnačkových ochorení  dojčiat a batoliat. Ochorenie spôsobuje rotavírus. Ten je veľmi odolný vo vonkajšom  prostredí (teda mimo ľudského tela). V miernom zemepisnom pásme je zvýšený výskyt v chladných mesiacoch a v tropických oblastiach je výskyt celoročný.

Príznaky:

Inkubačný čas, teda čas od vniknutia vírusu do organizmu po prepuknutie prvých príznakov je do 48 hodín. Pri typickom priebehu infekcie začína ochorenie teplotou  a zvracaním, ktoré trvá jeden alebo dva dni a potom sa zvyčane pridruží hnačka. Stolica je viackrát denne vodnatá, často zelená, bez prímesi hlienu alebo krvi. Deti trpia nechutenstvom a majú nafúknuté bruško, ktoré je na pohmat bolestivé. Prenos nákazy je najčastejšie prenesením vírusov zo stolice chorého dieťaťa znečistenými rukami pri prebalovaní na predmety (aj hračky) alebo potraviny, ktoré sa dostanú dieťaťu do úst. Dieťa sa infikuje prehltnutím.

Epidemiológia:

Najvyšší výskyt je v krajinách s nižšou hygienickou úrovňou. Podľa WHO dochádza vo svete ročne takmer k 150 miliónom hnačkových ochorení spôsobených rotavírusom, ktorým podľahne zhruba pol milióna detí. K väčšine smrteľných prípadov dochádza v rozvojových krajinách, dôvodom je podvýživa (malnutrícia) detí, ktorá výrazne zhoršuje priebeh ochorenia. Na vyvolanie ochorenia stačí veľmi málo vírusov (malá infekčná dávka), preto sa veľmi ľahko a rýchlo šíri, v chladných mesiacoch vznikajú až epidémie. Rotavírus bol prvýkrát zachytený v elektrónovom mikroskope v roku 1963 v stolici myšacích mláďat. U detí boli rotavírusy ako pôvodcovia hnačiek identifikované v roku 1973 pomocou elektrónového mikroskopu. Rozlišuje sa 6 sérologických skupín označených A až G. Najvýznamnejšia je skupina A, pretože kmene z tejto skupiny spôsobujú väčšinu detských hnačkových ochorení. No ochorenia ľudí spôsobujú aj rotavírusy patriace do skupiny B a C. Rotavírusová infekcia je nebezpečná najmä tým, že postihuje najčastejšie malé deti, vo veku 6 – 24 mesiacov. Čím je dieťa menšie, tým väčšiu časť jeho tela tvorí voda. Rotavírusovou infekciou, ktorá sa prejavuje hnačkami a zvracaním dochádza k rýchlemu odvodneiu dieťaťa a tým aj ohrozeniu jeho života, prípadne ku komplikáciám až poškodeniu mozgu. Ohrozuje aj deti hospitalizované v nemocnici pre iné ochorenie. Zatiaľ nie sú dostupné žiadne lieky, ktoré by účinkovali na rotavírusy. Liečba je založená len na doplnení tekutín. V prípade, že dieťa nezvracia, je najvhodnejšie pitie. Infúzie do žíl sa dávajú  pri veľkých stratách vody.

Očkovanie:

Očkuje sa v prvých šiestich mesiacoch života dieťaťa. Vhodné je podávanie vakcíny súčasne s hexavalentnou a pneumokokovou vakcínou. Očkovať sa môžu aj deti s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou. Na Slovensku sú dostupné 2 očkovacie látky, ktoré sa podávajú do úst vo forme kvapiek. U jednej vakcíny sú potrebné 3 dávky vakcíny, kedy sa prvá dávka aplikuje medzi 6. a 12. týždňom veku dieťaťa. Medzi dávkami musí byť interval najmenej štyri týždne. Najvýhodnejšie je podanie 3 dávky do 20.- 22. týždňa. Všetky tri dávky tejto vakcíny by mali byť podané najneskôr do 32. týždňa veku dieťaťa. U druhého typu vakcíny sú potrebné 2 dávky. Prvá dávka sa podáva od 6. týždňa veku. Interval medzi dávkami má byť najmenej štyri týždne. Obe dávky vakcíny by sa mali podať pred dosiahnutím 16. týždňa veku, najneskoršie do veku 24 týždňov.  

Obsah tejto internetovej stránky je vo vlastníctve a pod kontrolou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Technické riešenie internetovej stránky podporila spoločnosť sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.