Ochorenia a vakcíny

Poliomyelitída – detská obrna

Charakteristika ochorenia:

Detská obrna je nákazlivé ochorenie, ktoré sôsobujú tri rôzne sérotypy poliovírusu (typ 1,2 a 3). Je zodpovedný za paralýzu a smrť. Najstaršia zmienka o ochorení pochádza zo 14. až 15. storočia pred naším letopočtom z Egypta. V bývalom Československu bola posledná väčšia epidémia v roku 1953. Po zavedení povinného očkovania v roku 1960 sa výskyt ochorenia prudko znížil a od roku 1961 sa na našom území nevyskytol prípad paralytickej formy infekcie.

Príznaky:

Vo väčšine prípadov je infikovaný človek bez príznakov alebo má len ľahké chrípkové príznaky, ktoré sú ľahko zameniteľné s inými vírusovými ochoreniami. V menej ako 1 % prípadov a po inkubačnej dobe trvajúcej od šesť do dvadsať dní sa rozvinie paralýza (obrna) rôznej intenzity a ochorenie niekedy vedie až k smrti. Nie je k dispozícii nijaká špecifická antivírusová liečba.

Epidemiológia:

Človek je jediným prirodzeným hostiteľom vírusov, teda aj zdrojom nákazy. Vírusy sa prenášajú fekálne-orálnou cestou priamo alebo nepriamo (kontaminovanými potravinami, vodou), pretože sú masívne vylučované stolicou infikovaných ľudí aj niekoľko týždňov, imunodeficientné osoby vylučujú vírusy aj niekoľko mesiacov až rokov. V prvých dňoch infekcie je prenos možný aj kvapôčkami. Vnímavosť na ochorenie je vysoká a po prekonaní ochorenia vzniká celoživotná imunita. Po pravých kiahňach je poliomyelitída v poradí druhým ochorením, kde pretrváva snaha celosvetovo ho eradikovať. Tento zámer sa však dodnes nepodarilo zrealizovať, pretože stále jestvuje niekoľko krajín, kde sa detská obrna endemicky vyskytuje a v niektorých krajinách vďaka nízkej preočkovanosti došlo k opätovnému rozšíreniu ochorenia.

Očkovanie:

V minulosti sa deti očkovali živou vakcínou, ktorá sa podávala v kvapkách, zvyčajne lyžičkou, deti ju museli prijať ústami, preto sa nazývala aj „orálna“. Už sa na Slovensku nepoužíva. V súčasnosti sa používa neživá inaktivovaná poliovakcína, ktorá sa podáva v injekčnej forme, u nás je súčasťou hexavakcíny. Dostupná je aj samostatná čistá poliovakcína a poliovakcína v kombinácii so zložkami proti iným ochoreniam (ako záškrt, tetanus, čierny kašeľ a podobne) aj v rámci odporúčaných očkovaní cestovateľom.

Obsah tejto internetovej stránky je vo vlastníctve a pod kontrolou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Technické riešenie internetovej stránky podporila spoločnosť sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.