Ochorenia a vakcíny

Pneumokokové infekcie

Charakteristika ochorenia:

Baktéria pneumokoka môže spôsobiť mnohé invazívne (meningitída, invazívna forma zápalu pľúc, bakterémia) a neinvazívne (zápal stredného ucha, prínosových dutín, bronchitída, zápal pľúc). Spôsobuje ich sérotyp baktérie Streptococcus pneumoniae.

Príznaky:

Pneumokoková pneumónia (zápal pľúc) je najčastejšou formou bakteriálneho zápalu pľúc. Príznaky sú vysoká horúčka, triaška, produktívny kašeľ sprevádzaný bolesťou v oblasti hrudníka a problémami s dýchaním. Úmrtnosť súvisiaca s týmto ochorením závisí od rizikových faktorov ako je podvýživa, vek, základné ochorenie, prípadné poruchy imunity a podobne. Príznaky pneumokokovej meningitídy (zápal mozgových blán) nie sú odlišné od iných bakteriálnych meningitíd – horúčka, bolesť hlavy, vracanie, stuhnutosť šije. Úmrtnosť s tým súvisiaca je vysoká, špeciálne medzi deťmi a seniormi.

Epidemiológia:

Pneumokokové ochorenia sa prenášajú priamym kontaktom s výlučkami dýchacích ciest infikovaných pacientov alebo zdravých bezpríznakových nosičov. Vyskytujú sa vo všetkých vekových skupinách, ale ich závažnosť je vysoká u malých detí a starších osôb. V roku 2008 Svetová zdravotnícka organizácia odhadla 8,8 milióna úmrtí za rok vo vekovej kategórií detí mladších ako päť rokov, pričom 476-tisíc bolo spôsobených pneumokokovými infekciami. Tieto infekcie sa vyskytujú v rozvojových aj priemyselne vyspelých krajinách.

Očkovanie:

K dispozícii je niekoľko typov vakcín proti pneumokokovým ochoreniam. Na Slovensku je očkovanie proti pneumokokom súčasťou povinného očkovania a uskutočňuje sa spoločne s vakcináciou hexavakcínou (tri dávky do prvého roka života dieťaťa). Na povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je určená 13-valentná konjugovaná vakcína alebo 10-valentná konjugovaná vakcína. Všetky dávky základného očkovania sa majú vykonať rovnakou očkovacou látkou. Existuje ešte druhý typ vakcíny – pneumokoková polysacharidová vakcína, tá sa nepoužíva počas prvých dvoch rokov života. Pneumokoková polysacharidová vakcína sa môže použiť u detí s vysokým rizikom pneumokokovej infekcie po 2. roku života, ale tvorba protilátok medzi 2. až 5. rokom života je slabšia. Vakcína sa však bežne používa u starších dospelých.

Obsah tejto internetovej stránky je vo vlastníctve a pod kontrolou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Technické riešenie internetovej stránky podporila spoločnosť sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.