Ochorenia a vakcíny

Pásový opar

Charakteristika ochorenia:

Pásový opar spôsobuje herpetická infekcia, ktorá postihuje najčastejšie ľudí po päťdesiatke. Prejaviť sa môže u ľudí, ktorí prekonali ovčie kiahne (čo je 95 %). Pásový opar a ovčie kiahne spôsobuje ten istý herpetický vírus varicella zoster.  Ak niekoho utešuje fakt, že po prekonaní ovčích kiahní ich už po druhý raz nedostane, neznamená to, že vo vyššom veku pri oslabení organizmu neochorie na bolestivý pásový opar, ktorého komplikáciou môže byť tzv. postherpetická neuralgia - bolestivosť trvajúca viac ako štyri týždne po vymiznutí vyrážok.

Príznaky:

Prvé príznaky pásového oparu môžu byť veľmi nešpecifické, napríklad bolesti v oblasti hrudníka. Asi 50 % prejavov pásového oparu sa nachádza v hrudnej oblasti. Vyskytuje sa však aj v oblasti pása, ale aj na tvári. Výraz pásový opar nie je z toho, že sa prejavuje v oblasti drieku, ale že sa prejavuje ako pás vyrážok na tele – väčšinou sleduje priebeh medzirebrového nervu od miechy smerom dopredu ku hrudnej kosti ako jedna čiara. Začína sa pálením, bolestivosťou, zvýšenou citlivosťou na ohraničenej ploche a až potom nasleduje výsev vyrážok podobných ovčím kiahňam. Bolesť pripomína silnú bolesť zuba (preto neuralgia), postupne sa zosilňuje a pretrváva aj po zahojení kožných prejavov. V niektorých prípadoch pásového oparu sa bolestivá neuralgia vyskytuje bez vyrážok.

Epidemiológia:

Pravdepodobnosť vzniku pásového oparu sa v živote odhaduje na 30 %, vo vyššom veku až na 50 %. Kto nemal ovčie kiahne a stretne sa s vírusom varicella zoster, dostane ovčie kiahne.  Kto už ovčie kiahne prekonal,  vírus ostáva v tele a môže sa aktivovať pri oslabení v podobe pásového oparu. Pásový opar sa lieči antivirotikami, na liečbu neuralgie nejestvuje príčinná liečba (kortikosteroidy, lieky proti bolesti atď.).

Očkovanie:

Na Slovensku je k dispozícii vakcína proti pásovému oparu obsahujúca oslabený vírus, ktorá je určená ľuďom od veku 50 rokov. Ide o jednu dávku bez preočkovania, ktorá chráni nielen pred pásovým oparom, ale aj pred postherpetickou neuralgiou, ktorá je veľmi nepríjemná.

Obsah tejto internetovej stránky je vo vlastníctve a pod kontrolou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Technické riešenie internetovej stránky podporila spoločnosť sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.