Ochorenia a vakcíny

Mumps

Charakteristika ochorenia:

Mumps spôsobuje vírus parotitídy. Prejavuje sa zápalom príušných slinných žliaz, v ére pred očkovaním bol častou príčinou trvalej straty sluchu, ale aj neplodnosti, pretože u chlapcov bol jednou z komplikácií zápal semenníkov.

Príznaky:

Po inkubačnej dobe trvajúcej 15 dní sa infekcia začína nevoľnosťou a horúčkou, nasleduje opuch príušných (slinných) žliaz. Zotavenie obyčajne trvá týždeň. Mumps však môžu sprevádzať komplikácie ako aseptická meningitída, hluchota, orchitída (zápal semenníkov až u 50 % chlapcov, nebepečné bolo, ak mumps dostali po 11. roku života) alebo zápal mozgu, mozgových blán a pankreatitída (zápal podžalúdkovej žľazy, najmä v prípade dospelých). Špecifická liečba neexistuje.

Epidemiológia:

Mumps je výlučne ľudské, vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré sa šíri priamym kontaktom s nakazeným, kvapôčkovou infekciou. Pacienti sú nákazliví dva dni pred opuchom slinných žliaz a infekčnosť pretrváva nasledujúcich deväť dní od objavenia sa opuchu. V mnohých regiónoch sveta sa výskyt tejto infekcie odhaduje na 100 až 1000 prípadov na 100-tisíc ľudí s navyšším výskytom vo veku dva až päť rokov.

Očkovanie:

Proti mumpsu sa účinne očkuje v rámci tzv. MMR vakcíny, čo je oslabená živá vakcína chrániaca pred troma infekčnými vírusovými ochoreniami – osýpky, mumps, rubeola

Obsah tejto internetovej stránky je vo vlastníctve a pod kontrolou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Technické riešenie internetovej stránky podporila spoločnosť sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.