Ochorenia a vakcíny

Meningokokové infekcie

Charakteristika ochorenia:

Infekcie baktériou meningokoka sú hlavnou príčinou bakteriálnej meningitídy (zápalu mozgových blán) a septikémie (otravy krvi). Existujú závažné sérotypy meningokoka, predovšetkým A, B, C, Y a W135 sú zodpovedné za väčšinu epidémií. Aj dnes, v čase antibiotík, ostáva baktéria meningokoka nebezpečným nepriateľom schopným pripraviť svoju obeť v priebehu niekoľkých hodín o končatiny i o život. Pri meningokokovej sepse, ktorá má úmrtnosť až do 50 %, otrava krvi postupuje tak rýchlo, že antibiotiká by mali podať záchranári už pred odvozom pacienta do nemocnice. Hrá sa o čas.

Príznaky:

Meningokoková meningitída sa obyčajne objavuje počas detstva, dospievania či v ranej dospelosti. Zvýšenú pozornosť treba venovať príznakom ako vysoká horúčka so studenými končatinami, vracanie, spavosť, stuhnutosť šije, silné bolesti hlavy, zmätenosť či svetloplachosť. Krvavé vyrážky či podliatiny už znamenajú odumieranie tkanív, preto treba pri podozrení na meningokoka okamžite volať na tiesňovú linku.

Epidemiológia:

Meningokok je baktéria, ktorá je vo svete pomerne rozšírená a odhaduje sa, že 10–35 % ľudí je jej nosičmi. Znamená to, že sami neochorejú, sú však rizikoví pre svoje okolie. Šíri sa kvapôčkovou infekciou. Najčastejšie sa vyskytuje u malých detí do 4–5 rokov a druhou najohrozenejšou skupinou sú tínedžeri a mladí dospelí. Adolescenti sú skupinou s najvyšším výskytom tejto baktérie v populácii, až 25 % mladých v tejto skupine má meningokokové baktérie ako bežnú súčasť svojej mikroflóry. Zabijak sa dobre šíri v uzavretých skupinách – internáty, spoločné zájazdy, večierky, tábory. Na Slovensku sa ročne vyskytne 25–55 prípadov invazívnych meningokokových ochorení, pričom úmrtnosť je na úrovni 10–15 %. Závisí aj od toho, aký typ ochorenia spôsobí. V roku 2015 následkom meningokokovej nákazy zomreli štyria z tridsiatich potvrdených prípadov. Nevie sa, prečo má u niekoho ochorenie taký prudký priebeh a iný môže byť bezpríznakovým bacilonosičom. Svoju úlohu určite zohráva stres, vyčerpanie, nedostatok spánku, oslabený imunitný systém.

Očkovanie:

K dispozícii je niekoľko druhov vakcín proti meningokokovi. Očkovanie patrí medzi povinné očkovanie v ohnisku epidémie a odporúča sa rizikovým osobám alebo na vlastnú žiadosť. Očkovanie je vhodné pre malé deti, dospievajúcich aj dospelých, pre osoby žijúce vo viacpočetných komunitách ako internáty, tábory, kempy, pre pacientov s poruchami imunity a odporúča sa aj pre cestovateľov do oblastí s vysokým výskytom tejto infekcie. Napríklad sa toto očkovanie povinne vyžaduje u všetkých pútnikov do Mekky. Očkujú sa osoby v riziku epidémie (vtedy očkovanie nariaďuje regionálny úrad verejného zdravotníctva) alebo rizikové osoby. Polysacharidová vakcína (proti séroskupinám A, C) sa aplikuje osobám starším ako 18 mesiacov v jednej dávke. U nás je dostupná aj štvorzložková konjugovaná vakcína (proti séroskupinám A, C, Y a W135) a určená je pre deti staršie ako 12 mesiacov a dospelých. Pre dojčatá od veku 2 mesiacov je určená konjugovaná vakcína proti meningokokom séroskupiny C. Očkovacie látky sa podávajú do svalu.

Obsah tejto internetovej stránky je vo vlastníctve a pod kontrolou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Technické riešenie internetovej stránky podporila spoločnosť sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.