Ochorenia a vakcíny

Japonská encefalitída

Charakteristika ochorenia:

Japonská encefalitída je vírusová infekcia, ktorá bola prvýkrát pozorovaná v Japonsku v roku 1870. Je to ochorenie spôsobené arbovírusom, ktorý prenášajú moskyty. S približne 50-tisíckami prípadov a viac ako 10-tisíc úmrtiami ročne je japonská encefalitída najčastejšia a najnebezpečnejšia vírusová encefalitída, najčastejšia príčina vírusovej neurologickej infekcie medzi deťmi v Ázii.

Príznaky:

Hlavnou formou ochorenia je encefalitída (zápal mozgu a mozgových blán, čiže centrálneho nervového systému), menej závažné formy spôsobujú aseptickú meningitídu (zápal mozgových blán, ktorý má obyčajne miernejší priebeh) alebo jednoduché horúčkové syndrómy sprevádzané bolesťou hlavy. Inkubačná doba trvá od päť do 15 dní, ochorenie charakterizuje prudký nástup vysokej horúčky spojenej s bolesťami hlavy, zmenami správania, reči, motoriky (paralýza). Vývoj ochorenia môže viesť až ku kóme. Úmrtnosť na japonskú encefalitídu je vysoká a tieto následky sú typické najmä pre detských pacientov (až 50 %). Pre ochorenie nejestvuje špecifická liečba.

Epidemiológia:

Japonská encefalitída sa vyskytuje najmä vo vidieckych oblastiach (kde ľudia žijú v blízkosti prasiat a vtákov, ktoré sa považujú za rezervoár tohto vírusu) a častejšia v blízkosti ryžových polí, čo je prostredie vhodné pre množenie moskytov. Infekcia sa obyčajne objavuje medzi aprílom a decembrom s vrcholom počas sezóny monzúnov.

Očkovanie:

Prevencia je možná použitím oslabených živých alebo inaktivovaných vakcín.

Obsah tejto internetovej stránky je vo vlastníctve a pod kontrolou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Technické riešenie internetovej stránky podporila spoločnosť sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.