Ochorenia a vakcíny

Hepatitída A

Charakteristika ochorenia:

Hepatitída A je vírusová nákaza, ktorá spôsobuje akútny zápal pečene a je najčastejšou formou všetkých vírusových hepatitíd. Hepatitída typu A sa vyskytuje najčastejšie v znevýhodnených geografických regiónoch a aj u nás medzi určitými sociálne slabými vrstvami obyvateľstva, ktoré žijú v horších hygienických podmienkach. Zlepšenie hygieny a zdravotnícke opatrenia viedli ku zníženiu cirkulácie vírusu medzi obyvateľstvom, ale nie ku jeho vymiznutiu. Z času na čas sa aj na Slovensku objavujú lokálne epidémie hepatitídy A.

Príznaky:

Hepatitída A je často bezpríznaková v prípade malých detí a ťažší priebeh má u dospelých. Po inkubačnej dobe, ktorá trvá 15 až 50 dní sa počiatok ochorenia prejaví nevoľnosťou, horúčkou, bolesťami hlavy, únavou, bolesťami svalov. Predovšetkým u dospelých ju sprevádza žltačka (ožltnutie). Žltačka je teda len symptóm, jeden z príznakov hepatitídy. Ochorenie môže trvať dlho s akútnou fázou trvajúcou jeden mesiac až po šesť mesiacov trvajúcu rekonvalescenciu. Špecifická liečba nejestvuje.

Epidemiológia:

Hepatitída A je výlučne ľudské ochorenie s fekálno-orálnym prenosom, z osoby na osobu alebo prostredníctvom kontaminovaného jedla a vody. Každý rok sa celosvetovo zaznamenáva asi 1,4 milióna prípadov, pričom u nás sa najčastejšie vyskytuje v oblastiach s nízkym hygienickým štandardom, bez prístupu k vode a kanalizácii.

Očkovanie:

Vakcíny proti hepatitíde A sú k dispozícii. V rizikových oblastiach ich v prípade detí do dvoch rokov u nás hradí zdravotná poisťovňa.

Obsah tejto internetovej stránky je vo vlastníctve a pod kontrolou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Technické riešenie internetovej stránky podporila spoločnosť sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.