Ochorenia a vakcíny

Čierny kašeľ

Charakteristika ochorenia:

Je to vysoko nákazlivé ochorenie spôsobené baktériou Bordetella pertussis. Je to pomaly progredujúce ochorenie, ktoré trvá niekoľko týždňov a môže byť závažné pre skupinu malých detí.

Príznaky:

Typickú infekciu čiernym kašľom charakterizuje pretrvávajúci kašeľ (trvá viac ako tri týždne) a v mnohých prípadoch absencia horúčky. Infekcia sa začína tzv. katarálnym štádiom, pre ktoré je typická nádcha, pokašliavanie, zvýšená teplota. To trvá približne desať dní. Nasleduje paroxyzmálne štádium, keď sa kašeľ stane veľmi dráždivým, objavuje sa v záchvatoch najmä uprostred noci. Typický záchvat kašľa sa prejavuje opakovanými výdychmi, keď dieťa sčervenie až zmodrie, slzia mu oči, má vyplazený jazyk. Nasleduje hlasitý nádych pripomínajúci kikiríkanie kohúta. Séria takýchto záchvatov sa končieva aj vracaním (preto sa čiernemu kašľu hovorievalo aj dávivý kašeľ), choré dieťa je vyčerpané a hladné, pretože permanentný kašeľ bráni v príjme potravy a tekutín. Paroxyzmálne štádium je nebezpečné pre dojčatá, pretože nemajú dostatočne vyvinutý kašľový reflex a hrozí im udusenie. Ochorenie môže komplikovať zápal pľúc, krvácanie do mozgu a podobne. Lieči sa antibiotikami.

Epidemiológia:

Čierny kašeľ je výlučne ľudské ochorenie, ktoré sa jednoduch prenáša blízkym kontaktom prostredníctvom kašľania. Nákaza sa šíri kvapôčkovou infekciou. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa v roku 2008 celosvetovo vyskytlo okolo 16 miliónov prípadov čierneho kašľa, pričom 95 % z nich sa vyskytlo v rozvojových krajinách s odhadovaným počtom 195-tisíc detských úmrtí. Staršie deti a dospelí majú kratší a miernejší priebeh, ale sú zdrojom infekcie pre malé neočkované deti.

Očkovanie:

Vakcína proti čiernemu kašľu sa u nás očkuje v rámci hexavakcíny obsahujúcej kombináciu záškrt, tetanus, čierny kašeľ, hepatitída B, hemofilové infekcie, detská obrna v rámci povinného očkovania detí (tri dávky do prvého roka života). Neskôr sa očkuje ešte raz v 6. roku života, to už sa podávajú štyri zložky – záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna v jednej vakcíne. Takéto opakované podanie vakcíny sa nazýva preočkovanie. V ostatných rokoch sa objavuje čierny kašeľ ako v populácii adolescentov, tak aj u dospelých a starších. Je to tým, že účinnosť vakcíny s vekom klesá. Preto sa odporúča – tak, ako pri tetane a záškrte - aby sa aj dospelí dávali preočkovávať v 15-ročných cykloch.

Obsah tejto internetovej stránky je vo vlastníctve a pod kontrolou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Technické riešenie internetovej stránky podporila spoločnosť sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.