Ochorenia a vakcíny

Chrípka

Charakteristika ochorenia:

Chrípka je vysoko nákazlivé, akútne vírusové ochorenie dýchacích ciest. Chrípkové vírusy vykazujú vysoký stupeň variability, takže v závislosti od genetickej mutácie každý rok spôsobujú epidémie chrípky iné mutácie vírusu. Pandémia chrípky môže vzniknúť, ak by sa objavil nový vírus chrípky, proti ktorému ľudia nemajú vytvorené nijaké imunitné protilátky – najčastejšie od zvierat.

Príznaky:

Po inkubačnej dobe od jedného do štyroch dní sa objavia prvé symptómy s náhlym nástupom horúčky nasledovanej nevoľnosťou, bolesťou hlavy, svalov, hrdla, neproduktívnym kašľom. Akútna infekcia obyčajne trvá týždeň, slabosť však minimálne raz toľko aj s potrebou rekonvalescencie. Najčastejšou komplikáciou je zápal pľúc, a to predovšetkým u malých detí, postarších ľudí a pacientov trpiacimi chronickými ochoreniami. Komplikácie môžu byť až smrteľné, predovšetkým v najzraniteľnejších skupinách.

Epidemiológia:

Nakazený človek je infekčný už deň pred vypuknutím symptómov plus päť dní po nástupe akútnej fázy ochorenia. Deti môžu byť infekčné aj desať dní po objavení sa prvých príznakov infekcie. Podľa prieskumov ochorie až 72 % pasažierov lietadla, v ktorom sedel jediný infikovaný chrípkou. Chrípka sa šíri kvapôčkovou infekciou z človeka na človeka alebo kontaktom s výlučkami z dýchacích ciest. Podľa odhadov WHO počet úmrtí spájajúcich sa s chrípkou kolíše celosvetovo od 250-tisíc až do pol milióna každý rok.

Očkovanie:

Vakcína proti chrípke sa každoročne aktualizuje, aby obsahovala najaktuálnejšie kmene vírusu chrípky, o ktorých sa predpokladá, že budú cirkulovať v populácii. 

Obsah tejto internetovej stránky je vo vlastníctve a pod kontrolou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Technické riešenie internetovej stránky podporila spoločnosť sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.