Ochorenia a vakcíny

Brušný týfus

Charakteristika ochorenia:

Týfus je bakteriálne ochorenie, ktoré sa v priemyselne vyspelých krajinách vyskytuje len zriedka, ešte stále je však bežne prítomné v krajinách s nízkymi sociálno-ekonomickými podmienkami a nízkou úrovňou hygieny. Tam je zodovedné každý rok za 600-tisíc prípadov. V oblasti trópov sa označuje aj ako črevná horúčka, pretože najrizikovejšie chorobné zmeny sú na tenkom čreve.

Príznaky:

Infekcia sa prejaví po inkubačnej dobe trvajúcej sedem až štrnásť dní svojimi typickými príznakmi v podobe bolesti brucha, vysokej horúčky, nechuti do jedla, často zhoršujúcou sa hnačkou. Typická je aj denná ospalosť a nočná nespavosť. Možnými komplikáciami sú krvácanie do tráviaceho traktu, prederavenie čreva, zlyhanie srdca a encefalitída (zápal mozgu a mozgových blán). K dispozícii sú účinné antibiotiká a prognóza liečených pacientov je obyčajne priaznivá. Zotavovanie však môžu sprevádzať chronické ťažkosti trvajúce až niekoľko mesiacov a nebezpečenstvo výskytu voči antibiotikám rezistentných kmeňov liečbu komplikuje.

Epidemiológia:

Rezervoárom patogénov týfusu je výlučne človek. Ku prenosu obyčajne dochádza fekálno-orálnou cestou pri požití kontaminovanej vody alebo jedla. Prevencia spočíva v dobrej hygiene a očkovaní.

Očkovanie:

V rámci očkovania proti týfusu je k dispozícii niekoľko vakcín. Toto očkovanie u nás patrí medzi tzv. cestovateľské očkovania, ktoré sa odporúčajú pri návštevách niektorých krajín. U nás sa očkuje jednou dávkou inaktivovanej (čiže neživej) vakcíny najmenej dva týždne pred odchodom do rizikovej oblasti. Ochrana trvá tri roky.

Obsah tejto internetovej stránky je vo vlastníctve a pod kontrolou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Technické riešenie internetovej stránky podporila spoločnosť sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.