Napínavé! Príbehy vakcín

Pasteur, pasterizácia a antrax

Louis Pasteur sa narodil v roku 1822 v pohorí Jura na francúzskej strane hranice so Švajčiarskom. Hoci bol profesorom chémie a medicínske vzdelanie nikdy nezískal, dal medicíne viac ako hociktorý lekár v dejinách pred ním alebo po ňom. Venoval sa výskumu kvasných procesov a zistil, že pri kvasení cukru na alkohol a pri kvasení mlieka majú významnú úlohu mikroorganizmy. Z chemika sa stal bakteriológ. Objavil pasterizáciu, ohriatie mlieka na určitú teplotu po určitý čas – zabránil tak tejto živej súčasti potravín roznášať smrteľné choroby ao tuberkulózu alebo týfus.

Hoci ho postihla tragédia v podobe mozgovej príhody a jeho ľavá ruka a noha ostali ochrnuté, plne sa venoval výskumu infekčných ochorení. Prefiltroval roztok s bacilmi antraxu cez membránu, ktorá zadržala mikroorganizmy a získaný filtrát podal zajacom. Zistil, že neochoreli.

Pasteur bol zvedavý, či by bolo možné imunizovať zvieratá aj ľudí proti antraxu tak, ako ich Jenner imunizoval proti kiahňam (preklik na story Na začiatku očkovania proti kiahňam boli imúnne dojičky).Pasteur ako prvý izoloval živé oslabené (tzv. atenuované) kmene. Novou vakcínou zaočkoval ovce, kozu a kravy a očkovanie zopakoval. O dva týždne neskôr už naočkoval virulentný (schopný spôsobiť nákazu) bacil antraxu očkovanej, ale aj neočkovanej skupine zvierat. Všetky zaočkované zvieratá sa neskôr mali dobre, nezaočkované zahynuli alebo umierali.

Pasteur pokračoval v práci na vývoji vakcín proti zvieracím chorobám – cholere kurčiat a červienke svíň. Vďaka svojmu výskumu pochopil, že medicína už nie je viac závislá od náhodného objavu prirodzene imunizujúcich látok ako napríklad v prípade kravských kiahní. Namiesto toho možno vyrobiť vakcínu obsahujúcu mikroorganizmy so zníženou virulenciou (schopnosťou infikovať). Neskôr zameral svoju pozornosť na besnotu a aj na imunizáciu ľudí. Koncom 19. storočia bola vďaka Pasteurovi, nemeckému vidieckemu lekárovi Robertovi Kochovi a ich nasledovníkom objavená väčšina baktérií spôsobujúcich bežné ochorenia.

Obsah tejto internetovej stránky je vo vlastníctve a pod kontrolou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Technické riešenie internetovej stránky podporila spoločnosť sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.