Lekári

MUDr. Marta Špániková

primárna pediatria a výkon očkovania v praxi

Detská lekárka, ktorá ukončila Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Prahe v roku 1981. Od roku 1981 do roku 1986 pracovala ako detská lekárka na Detskom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Snine, 3 mesiace pracovala na Infekčnom oddelení Okresného ústavu národného zdravia v Humennom . Po atestácii v roku 1984 pracovala ako obvodný detský lekár v Ubli v okrese Humenné. Od roku 1986 pracuje ako detská lekárka v ambulancii primárnej pediatrickej starostlivosti, spočiatku v rámci polikliniky Petržalka , od roku 1995 v neštátnej ambulancii pre deti a dorast a od roku 2008 vo firme VYDUR s.r.o. ako detská lekárka v neštátnej ambulancii pre deti a dorast.

Po odbornej stránke sa venuje hlavne výžive detí a vakcinológii.

Obsah tejto internetovej stránky je vo vlastníctve a pod kontrolou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Technické riešenie internetovej stránky podporila spoločnosť sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.