Lekári

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. MPH

epidemiológia, výskyt a prevencia infekčných ochorení

Štúdium medicíny absolvovala na Lekárskej fakulte hygienickej Univerzity Karlovej v Prahe v roku 1981. Ako terénny epidemiológ riešila 15 rokov prevenciu infekčných chorôb vrátane očkovania v bývalom okrese Bratislava-vidiek. Desať rokov vykonávala koncepčné a metodické činnosti v oblasti kontroly infekčných chorôb na úrovni ústredného orgánu štátnej správy ÚVZ SR. Spolupracovala na projektoch Svetovej zdravotníckej organizácie a iných inštitúcií, najmä Európskej únie (EÚ), absolvovala niekoľko študijných pobytov v zahraničí.

V súčasnosti sa venuje výučbe študentov verejného zdravotníctva, medikov a postgraduálnej výučbe lekárov v epidemiológii prenosných chorôb, vakcinológii, v metódach epidemiológie a v intervenčnej epidemiológii na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Od roku 2009 je predsedom Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti, organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti.

V oblasti vakcinológie sa venuje princípom očkovania, dopadu očkovania na zdravie verejnosti, problematike očkovania proti jednotlivým chorobám, najmä proti chrípke, čiernemu kašľu, osýpkam, mumpsu, rubeole, tetanu a záškrtu.

Obsah tejto internetovej stránky je vo vlastníctve a pod kontrolou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Technické riešenie internetovej stránky podporila spoločnosť sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.