Lekári

MUDr. Pavol Šimurka, PhD

pediatria a očkovanie mimo očkovacieho kalendára

Prednosta Kliniky pediatrie a neonatológie vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne. Prednáša na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity AD. Člen Odbornej pracovnej skupiny J07 pre vakcíny (kategorizačná komisia pre liečivá MZ SR), člen Pracovnej skupiny pre imunizáciu Hlavného hygienika SR, predseda Sekcie prevencie kardiovaskulárnych ochorení Slovenskej pediatrickej spoločnosti.

Venuje sa problematike preventívnej starostlivosti v pediatrii, hlavne z celopopulačného pohľadu. Osobitne problematike očkovania, prevencii srdcovocievnych ochorení v detskom veku a organizácii starostlivosti o dieťa.

Obsah tejto internetovej stránky je vo vlastníctve a pod kontrolou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Technické riešenie internetovej stránky podporila spoločnosť sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.