Čo možno neviete o očkovaní

Prívlastky vakcín

Celobunková (whole cell) vakcína

osahuje suspenziu celého organizmu inaktivovanej baktérie, spája sa však so zvýšeným výskytom nežiaducich účinkov.

Acelulárna vakcína

obsahuje čistené časti inaktivovaných baktérii, ktoré vyvolávajú menšie nežiaduce účinky a môžu byť podávané aj deťom, čo nemohli byť zaočkované celobunkovou vakcínou.

Polysacharidové vakcíny

boli vyvinuté tak, aby trénovali imunitný systém pre  vybudovanie reakcie na polysacharidy baktérií. Polysacharidy umožňujú baktériám „oklamať“ imunitný systém: obalia proteín, ktorý pomáha telu nájsť a zničiť antigény – imunitný systém tak nevie baktériu rozpoznať.

Konjugované vakcíny - dokážu naviazať antigén alebo viacero antigénov na proteín, čo pomáha telu rozpoznať antigén ako cudziu látku a zničiť ju. Výhodami konjugovaných vakcín sú dlhšia ochrana proti baktériám, ale aj posilňovanie odpovede imunitného systému pri opakovaných dávkach vakcíny pri použití menšieho počtu antigénov.

Monovalentná vakcína

znamená jednozložková, kvadrivalentná je štvorzložková, hexavalentná šesťzložková atď.

Obsah tejto internetovej stránky je vo vlastníctve a pod kontrolou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Technické riešenie internetovej stránky podporila spoločnosť sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.