Čo možno neviete o očkovaní

Nežiaduce účinky vakcín

Výroba vakcín dnes prebieha  pomocou moderných metód. Z dôvodu čo najmenšej záťaže imunitného systému a najlepšej imunitnej odozvy sa do vakcín pridávajú adjuvanty (posilňovače imunitnej odozvy). Riziko po očkovaní je neporovnateľne nižšie  ako zo samotného prekonania ochorenia.

Nežiaduce účinky očkovania v súčasnosti možno rozdeliť do niekoľkých skupín:

1. Alergická reakcia na zložky vakcíny.

Pri výrobe vakcín sa používajú rôzne zložky, ktoré sa v stopových množstvách môžu vyskytnúť v konečnom produkte. U osôb alergických na túto látku môžu vyvolať alergickú reakciu. V živých vírusových vakcínach to bol napríklad vaječný bielok, želatína a niektoré antibiotiká. Dnes sa výrobou vysoko čistených vakcín toto riziko minimalizuje.

2. Nežiaduce účinky spojené so skladovaním vakcín a technikou ich  podania.

Očkovacie látky musia byť skladované pri istej teplote, ktorá zabezpečí  ich stálosť. Ak bude táto teplota vyššia, živé vírusy vo vakcínach zahynú a očkovanie bude neúčinné. Naopak, ak vakcíny obsahujúce pomocnú látku hydroxid hlinitý zmrznú, táto látka sa vyzráža a môže v mieste podania vakcíny vytvoriť bolestivú zatvrdlinu.

Každé očkovanie má určený spôsob svojho podania. Väčšinou sa vakcíny podávajú do svalu. Ak sa vakcína podá do tukovej časti tela, bude jej účinok nižší (čo hrozí u obéznych osôb).

3. Nežiaduca reakcia ako výsledok prirodzenej odpovede imunitného systému.

Na podanie vakcíny by mal zareagovať imunitný systém tela tvorbou protilátok. To je cieľom očkovania. Niekedy sa však táto reakcia môže prejaviť formou vedľajších celkových alebo miestnych reakcií po očkovaní. Patrí sem teplota, bolestivosť, opuch či začervenanie v mieste vpichu, bolestivý plač. Teplota obyčajne nepresiahne 38,5 °C. Tieto vedľajšie reakcie trvajú väčšinou niekoľko hodín až dva dni po očkovaní a bez následkov vymiznú. Týmto reakciám sa hovorí fyziologické očakávané reakcie. Vyskytujú sa pomerne často – môže ich mať až do 30 % očkovaných detí. Výnimočne môže horúčka stúpnuť aj nad 39 stupňov Celzia, dieťa dlhšie plače, v okolí očkovaného miesta vznikne väčšie začervenanie. V prípade vystupňovanej reakcie sa odporúča kontaktovať pediatra.

Závažnejšou, našťastie veľmi zriedkavou reakciou je hyporeaktívna - hyporesponzívna reakcia. Jej prejavmi je celková ochabnutosť, slabosť, chabé ležanie dieťaťa bez odpovede. V prípade výskytu takýchto prejavov je nutné dieťa sledovať v nemocnici. Ide o extrémne zriedkavú reakciu, ktorá rovnako vymizne bez následkov.

Príkladom závažnej reakcie po očkovaní bola v minulosti nervovo-svalová obrna, ktorá mohla vzniknúť po použití živej očkovacej látky proti detskej obrne. Oslabený, ale živý vírus vo vakcíne v nesmierne zriedkavých prípadoch (jeden prípad na viac ako milión očkovaných) mohol vyvolať takýto klinický obraz. Dnes je živá vakcína v kvapkách nahradená vysoko účinnou, bezpečnou parenterálne podávanou neživou vakcínou proti detskej obrne, ktorá sa u nás používa už niekoľko rokov. Všetky vedľajšie účinky a nežiaduce reakcie po očkovaní sa dôsledne sledujú a vyhodnocujú. Na starosti to má Úrad verejného zdravotníctva a Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

Obsah tejto internetovej stránky je vo vlastníctve a pod kontrolou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Technické riešenie internetovej stránky podporila spoločnosť sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.