Čo možno neviete o očkovaní

Kombinované vakcíny

Snaha podať viac vakcín v jednej injekcii prostredníctvom jediného vpichu vznikla už v polovici 20. storočia. Kombinované vakcíny sa používajú už viac ako päťdesiat rokov, medzi ich hlavné prednosti patria potreba iba jedného vpichu, nižšie náklady v porovnaní so sumou za každú jednotlivú vakcínu, šetrenie času (stačí jedna návšteva u lekára) a zabezpečenie včasnosti očkovania.

Prvenstvo patrí trojvakcíne záškrt – tetanus - čierny kašeľ, známa DTP vakcína. Je to neživá inaktivovaná vakcína zložená z antigénov baktérií a zneškodnených toxínov, ktoré produkujú,  tzv. toxoidov. V USA získala licenciu už v roku 1949. V našom povinnom očkovaní bola od roku 1956.

Nasledovala ďalšia trojvalentná vakcína (znamená, že pozostáva zo zložiek namierených proti trom ochoreniam) vakcína – známa MMR vakcína. Ide o skratky vírusových ochorení morbili (osýpky), mumps a ružienka. Ide o živú oslabenú trojvakcínu, ktorá umožnila opätovne znížiť počet vpichov na tretinu. Povinne sa ňou na Slovensku očkuje od roku 1992.

Od roku 2007 je súčasťou povinného očkovania kombinovaná  hexavalentná vakcína, ktorá obsahuje zložky proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, hepatitíde B a hemofilovým infekciám. V jedinom vpichu je vlastne šesť injekcií. Okrem toho sa od roku 2009 v prvom roku života spoločne s hexavakcínou súbežne očkuje aj pneumokokovou vakcínou. Bez kombinovanej hexavakcíny by to pre dieťa znamenalo trikrát sedem vpichov, čo by bolo, samozrejme, neúnosné. Ukázalo sa, že podanie takejto polyvalentnej vakcíny vyvoláva dokonca lepšiu imunitnú odpoveď ako samostatné podanie jej jednotlivých zložiek. Hexavalentná trojvakcína obsahuje len 23 antigénnych zložiek, zatiaľ kým v pôvodnej DTP vakcíne ich bolo vyše tritisíc.

Obsah tejto internetovej stránky je vo vlastníctve a pod kontrolou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Technické riešenie internetovej stránky podporila spoločnosť sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.