Čo možno neviete o očkovaní

Čo znamená eradikácia ochorenia (príklad pravé kiahne)

Eradikácia znamená doslova vykorenenie nejakého ochorenia na celom svete. 1980 – Smallpox eradicated (Pravé kiahne eradikované). Túto deklaráciu s celosvetovým významom vydala Svetová zdravotnícka organizácia presne 9. decembra 1979. Je to doteraz jediné infekčné ochorenie prezývané ,,čierna smrť“, ktoré sa podarilo celosvetovo úplne vykynožiť. Posledný endemický prípad varioly na Slovensku bol v roku 1925.

Predpokladá sa, že pravé kiahne (variola) vznikli v Indii alebo v Egypte už pred tritisíc rokmi. Sú najpustošivejším známym ochorením ľudstva. Opakované epidémie po stáročia decimovali obyvateľstvo zemegule. Ešte v 50. rokoch dvadsiateho storočia sa každý rok vyskytovalo 50 miliónov prípadov varioly. V dôsledku očkovania v roku 1967 to bolo už len 10-15 miliónov prípadov (z nich 2 milióny ešte umierali). Eradikácia tohoto ochorenia sa začala v roku 1958. V roku 1967 sa tieto aktivity zintenzívnili. Cieľ sa dosiahol za 10 rokov, 9 mesiacov a 26 dní. Posledný prirodzený výskyt varioly bol registrovaný v októbri 1977 v Somálsku. Posledný humánny prípad (laboratórna infekcia) sa vyskytol v roku 1983. Komisia WHO pre eradikáciu pravých kiahní ukončila formálne svoju činnosť 9. decembra 1979 a očkovanie proti variole bolo celosvetovo ukončené v roku 1980. Eradikácia varioly bola vyhlásená v roku 1980 a definovaná ako vyhladenie klinických foriem pravých kiahní, nie však konečná likvidácia vírusu. Od roku 1984 boli kmene vírusu oficiálne uchovávané iba v dvoch centrách na svete. V CDC (Center for Disease Control and Prevention) v Atlante v USA a vo Výskumnom inštitúte vírusových preparátov v Moskve. Bohužiaľ, stále je tu reálna hrozba zneužitia tohto vírusu vo forme biologickej zbrane.

Vďaka očkovaniu sa  u nás nevyskytujú osýpky, detská obrna, tetanus, záškrt a ďalšie ochorenia ktoré v chudobných rozvojových krajinách s nedostatkom vakcín stále predstavujú významnú príčinu chorobnosti a úmrtnosti. Práve detská obrna je ďalším kandidátom na eradikáciu, v súčasnej dobe sa vyskytuje už len v posledných troch krajinách sveta (Pakistan, Afganistan, Nigéria) s občasným exportom vírusu do ďalších krajín (v poslednom období Izrael, Sýria, Ukrajina).

Obsah tejto internetovej stránky je vo vlastníctve a pod kontrolou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Technické riešenie internetovej stránky podporila spoločnosť sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.